do kasy suma: 0,00 zł
Zmiana administratora danych osobowych

INFORMACJA O ZMIANIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Działając w imieniu SToGlarnia Anna Franik z siedzibą w miejscowości Tarnowskie Góry, informujemy, iż z dniem 18.01.2024 r. wskutek zawartej umowy sprzedaży składników przedsiębiorstwa, Marcin Misiura prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Warsztat Wołów, przestał pełnić funkcję administratora Państwa danych osobowych. W związku z powyższym począwszy od 18.01.2024 r. SToGlarnia Anna Franik z siedzibą w miejscowości Tarnowskie Góry będzie sprawowała funkcję Administratora Państwa Danych Osobowych.


Poniżej wskazujemy dane kontaktowe nowego Administratora Danych Osobowych (ADO):
Firma: SToGlarnia Anna Franik z siedzibą w miejscowości Tarnowskie Góry
adres siedziby: ul. Wajdy 1, 42-600 Tarnowskie Góry
NIP: 6262696098
REGON: 243665820


Zakres oraz cel danych przetwarzanych przez vintro.pl nie uległ zmianie. Zapewniamy, że w dalszym ciągu zapewniamy bezpieczeństwo dla Państwa danych osobowych, które są w dalszym ciągu przetwarzane zgodnie z RODO. Jeżeli Państwa zamówienie jest w trakcie realizacji, podstawą przetwarzania danych będzie realizacja zawartej umowy. Konto klienta stronie vintro.pl pozostanie aktywne, a zapisy na newsletter pozostaną aktualne. Jeżeli jednak w związku ze zmianą Administratora Danych Osobowych nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o wysłanie wiadomości na e-mail kontakt@vintro.pl.

W związku z udostępnianiem danych osobowych, przysługuje Państwu szereg następujących praw:
1) Prawo do cofnięcia zgody – Przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO
2) Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i ADO nie będzie posiadać innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, ADO usunie dane, wobec wykorzystania których był wniesiony sprzeciw.
Podstawa prawna: art. 21 RODO
3) Prawo do usunięcia danych – mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Przy czym, pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, ADO może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Podstawa prawna: art. 17 RODO
4) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 18 RODO
5) Prawo dostępu do danych
Mają Państwo prawo uzyskać od ADO potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 15 RODO
6) Prawo do sprostowania danych
Mają Państwo prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 16 RODO
7) Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, które zostały dostarczone ADO, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów.
Podstawa prawna: art. 20 RODO

Pozostałe informacje
1. Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych do ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności na stronie internetowej vintro.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl